I need no thanks, for killing mice

Blogged by Twan as Australia 2005,Computer Science,Education,Travel — Twan Fri 24 Jun 2005 5:27 pm

Eindelijk, de muizenval is niet zoon kleine die wij normaal gebruiken maar zoon grote rattenval, dus je kunt voorstellen hoe groot de muis/rat was.

Killed mouse

Deze ‘Bastard’ terroriseerde de bewoners hier. Het was een slimme want ik weet niet hoevaak ik een val heb gezet om de volgende morgen wakker te worden en een lege val te zien. De val stond nog steeds gezet alleen zonder eten erin.

Mijn theorie: De muis duwde dat geval wat hij normaal omlaag moest duwen omhoog om vervolgens alles op te eten en daarna vrolijk weg te lopen. Dit bracht me op het idee om dan maar te voorkomen dat dat ding verder omhoog kon ( zie witte vuilniszakbinder ) En om het af te maken nog wat olie op het stangetje wat me bijna mijn vingers kostte.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

© 2009 Twan Sevriens